Di tag: Kali Muncar

Lantai Samudera di 7°30’46.91″S 109°42’27.68″E

Singkapan batuan yang membentuk pola bantal, hitam dan keras. Batuan itu memiliki kristal kristal yang tidak dapat dibedakan dengan mata biasa, sehingga memerlukan alat optik. Kenampakan dilapangan berwujud dinding lava yang hampir tegak. Menurut pakar geologi Prof. Emmy Suparka (1988), berdasarkan pentarikhan penentuan umur absolut menggunakan metoda radiometrik K/Ar, batuan ini berumur 81 juta tahun atau terbentuk pada zaman Kapur Akhir Singkapan batuan itu terletak di atas batuan sedimen berwarna merah yang memanjang dengan ketebalan lebih besar dari 2 meter,...